Technical Toolkit

Det tekniska verktyget ger vägledning inom följande ämnen:
  1. Vad är en energideklaration?
  2. Rekommenderade åtgärdsförslag i energideklarationen (förklaringar till åtgärder, investeringskostnader, återbetalningstid och eventuella bidrag)
  3. De boendes energibeteende (är det energisparande eller -slösande, möjligheter att förbättra energibeteendet, länkar till detaljerade sätt att beräkna påverkan)
  4. Kompletterande besparingar (hushållsenergi, uppvärmning och belysning i gemensamma utrymmen, hissar)